Project

EIP pilot Glastuinbouw Waterproof

Doelstelling van het project is het versterken en internationaliseren van het huidige netwerk rond de PPS Glastuinbouw Waterproof, om beter in te kunnen spelen op Europese regelingen. Om dit te bereiken wordt een EU-workshop georganiseerd (regional cooperation for innovation on water management in horticulture), wordt het internationale netwerk rond thema’s waterefficiëntie in de tuinbouw, en emissies van gewasbeschermingsmiddelen uit substraatteelten uitgebreid, en wordt er samen met partners uit dat netwerk een projectvoorstel voor een EU regeling voorbereid.

Doelstelling van het project is het versterken en internationaliseren van het huidige netwerk rond de PPS Glastuinbouw Waterproof, om beter in te kunnen spelen op Europese regelingen. Om dit te bereiken wordt een EU-workshop georganiseerd (regional cooperation for innovation on water management in horticulture), wordt het internationale netwerk rond thema’s waterefficiëntie in de tuinbouw, en emissies van gewasbeschermingsmiddelen uit substraatteelten uitgebreid, en wordt er samen met partners uit dat netwerk een projectvoorstel voor een EU regeling voorbereid.

Producten:

  • Verslag van EU workshop
  • Lijst van met potentiële samenwerkingspartners binnen europa op gebied van waterefficiëntie in de tuinbouw, en emissies van gewasbeschermingsmiddelen uit substraatteelten
  • Concept projectvoorstel voor een EU regeling (H2020

Publicaties