Project

EMIDA VICE

De toenemende internationale handel en het verplaatsen van dieren, alsmede de aanhoudende klimaatverandering kan leiden tot het (opnieuw) opkomen van verschillende vector-borne infecties (VBI) in Europa. Recente uitbraken zoals de BTV8 in Noordwest-Europa in 2006-2008, het uitbreken van Chikungunya in Italië en de voortdurende geografische uitbreiding van tekenoverdraagbare encefalitis benadrukken dat dit doeltreffende controlesystemen voor (vroege) detectie van VBI vereist.

Vector-borne Infections (VBI): risk based and cost effective surveillance systems

Dynamische risk-based surveillance belooft ene kosten-effectieve manier te zijn om de gevaren van opkomende VBI in Europa verkleinen. Het VICE project zal een innovatief raamwerk voor dynamische risk-based surveillance systemen opleveren. Het systeem zal import, spreidings risico's en routinematige verzamelde data gebruiken om kostbare actieve surveillance te focussen. The gevoeligheid en kosten van het system zullen worden beoordeeld.

Doelen

Het hoofddoel van het project is het ontwikkelen van een functioneel raamwerk voor dynamische risk-based surveillance voor VBI. Het potentiele risico op een uitbraak van VBI en daaropvolgende spreiding binnen de risicopopulatie zal continue worden geschat. Dit maakt het mogelijk om 1) actieve surveillance te focussen op hoogrisico periodes en gebieden en 2) actieve surveillance activiteiten passend te maken aan de mogelijke uitgaven op EU en nationaal niveau

De doelstellingen voor 2015 zijn het afronden van het project en communicatie van de resultaten. 

Publicaties