Project

ENREMILK

De zuivelketen is een belangrijke sector in de voedingsindustrie, zeker ook in Nederland. De keten staat bekend om een hoog water- en energieverbruik. Zowel grote multinationals als MKB-bedrijven in de keten zoeken meer en meer naar mogelijkheden om de milieu-impact terug te dringen. EnReMilk beoogt in representatieve case studies een energiebesparing van 20% eneen waterbesparing van 30% te realiseren met behoud van voedselveiligheid en kwaliteit. Dit wordt gedaan door de inzet van innovatieve technologieën (o.a. Microwave heating, Superheated Steam Drying, Pressure Change Technology) in het productieproces van zuivelproducten.

Het project omvat:

  1. Identificeren en monitoren van water en energie verbruiksstromen in de zuivelketen;
  2. Verkennen van het besparingspotentieel van een aantal scenarios met nieuwe technologieën, door middel van modellering in twee representatieve case studies, t.w. melkpoeder en mozzarella;
  3. Optimaliseren van de meest veelbelovende (combinaties van) technologieën en aanpassing aan de eisen van de zuivelindustrie;
  4. Ontwikkelen van strategieën voor het overkoepelend management van beschikbaarheid en gebruik van energie en water;
  5. Analyse van de baten voor producenten en technisch toeleveranciers, met inachtneming van duurzaamheidsambities.

DLO heeft in dit project twee hoofdtaken:

  • Scenario-analyse van het effect van nieuwe technologieën op het water- en energieverbruik, op basis van een procesmodel
  • Studie naar de milieu-effecten (Planet dimensie van duurzaamheid) van nieuwe technologieën op basis van levenscyclus analyse

Publicaties