Project

ESBL Voedsel attributieve risico's

Het project ESBL-attributie beoogt om inzicht te geven in de bijdrage vanuit de dierhouderij, dierlijke producten en het milieu van ESBLs aan dragerschap van en infecties door ESBL producerende bacteriën bij de mens.

Dit wordt uitgevoerd in een one-health benadering waarbij onderzoeksinstituten uit het veterinaire en humane domein en het bedrijfsleven nauw samenwerken. Op basis van de attributie analyse kan vastgesteld worden wat het besmettingsniveau is in de verschillende bronnen dat geen risico’s oplevert voor de mens.

Publicaties