Project

ESBL’s en interventie

Extended Spectrum Beta-lactamase producerende (ESBL) en AmpC Beta-lactamase (AmpC) producerende bacteriën komen sinds ongeveer 2000 in toenemende mate voor bij mens en dier. Teneinde de risico’s voor de volksgezondheid vanuit landbouwhuisdieren te beperken, is kennis nodig van mogelijke interventies op bedrijfsniveau om het aantal ESBL en/of AmpC producerende bacteriën bij landbouwhuisdieren te verminderen.

Doelstellingen project

De doelstellingen van het project zijn het opstellen en experimenteel toetsen van interventiemaatregelen om de spreiding van ESBL en/of AmpC producerende bacteriën tussen dieren te verminderen of zelfs te voorkomen. Het effect van interventies wordt eerst getoetst en gekwantificeerd in een experimentele setting, en vervolgens in een veldproef.

Voor 2013 zijn de doelstellingen:

  • Het in kaart brengen van interventiestrategieën bij pluimvee op basis van literatuur en gesprekken met deskundigen

  • Het opzetten van een transmissiemodel in kippen en het toetsen van interventiemaatregelen met behulp van het transmissiemodel

  • Een kostenanalyse van de interventiemaatregelen loopt door in 2014.

Aanpak en tijdspad

  • 1 januari 2013- 1 maart 2013: Het in kaart brengen van interventiestrategieën bij pluimvee op basis van literatuur en gesprekken met deskundigen
  • 1 maart 2013-31 december 2013: Het opzetten van een transmissiemodel in kippen en het toetsen van interventiemaatregelen met behulp van het transmissiemodel
  • 1 september 2013-31 december 2013, met doorloop in 2014: Kostenanalyse van de interventiemaatregelen

Resultaten (beoogd)

  • Inventarisatie van interventies voor de reductie van het voorkomen van ESBL en/of AmpC producerende bacteriën op de primaire bedrijven in de pluimveesector. 
  • Een diermodel voor het meten van het effect van interventies op de reductie van het aantal ESBL en/of AmpC producerende bacteriën. Deze diermodellen zullen ook in de toekomst gebruikt kunnen worden voor het toetsen van nieuwe interventiestrategieën voor pluimvee.
  • Kwantitatieve gegevens over het effect van een aantal interventiestrategieën op de vermindering van spreiding van ESBL en/of AmpC producerende bacteriën in een experimentele setting op koppel niveau in pluimvee.
  • Een kostenanalyse van interventiemaatregelen op bedrijfsniveau op pluimveebedrijven.