Project

ESCAPE: electronic information system for landscape preferences

Het toeristisch gebruik van landschap is een belangrijk resultaat van een ecosysteemdienst. Normaliter wordt dit onderzocht door toeristische overnachtingen te koppelen aan ecosystemen of door dure enquêtes naar voorkeuren te ontwikkelen. Maar dit levert te weinig inzichten op in de potenties van landschappen en ecosystemen, omdat toeristische overnachtingen alleen in die regio's worden gemaakt die door de toeristische industrie zijn ontwikkeld. De waarden van landschappen komen zo niet goed tot hun recht.

Het doel van dit project is een gebruiksvriendelijk Europees Informatiesysteem met landschapsvoorkeuren te ontwikkelen. Dit systeem moet  voor toeristen interessant zijn is en voor wetenschappers en beleidsmakers data opleveren over deze voorkeuren.

Resultaten 2012

In 2012 is verder gewerkt aan de site Myplacetobe als interface voor het informatiesysteem. De eerste gegevens zijn in de databank gezet.

Daarnaast zijn de volgende presentaties gehouden:

  • presentatie op MMV-congres in Zweden (Stockholm) op 21-24 augustus 2012: Myplacetobe.eu; A smart way to collect landscape preferences
  • presentatie op de Vakantiebeurs in Utrecht op 9 januari 2013: “Smart” een vakantiebestemming vinden in Europa

Beoogde resultaten

Het resultaat is een snellere manier van dataverzamelen tegen lagere of zelfs geheel geen kosten. De methode gebruikt een interactieve website om bezoekers een Europese bestemming te vinden voor hun vakantie. Bezoekers hebben dus een eigen motief om de website te bezoeken en worden niet door wetenschappers gevraagd. Het resultaat is eerlijker en betrouwbaarder bij het verzamelen van voorkeuren voor landschaptypen en aanvullende gegevens. Daarmee kan beter ingespeeld worden op beleidsvoronemens om bepaalde landschappen en eco-systemen te behouden of juist te ontwikkelen. Een bijkomend resultaat is dat de methode bijdraagt om het toerisme in en naar Europa te stimuleren.

Het resultaat voor de website-bezoekers is een eerlijke en betrouwbare (wetenschappelijke) aanbeveling om bepaalde gebieden te bezoeken en te genieten van het landschapsschoon dat zij mooi vinden.

Werkwijze

In 2011 is een demo-versie ontwikkeld van de website www.myplacetobe.eu, als interface voor het informatiesysteem. In 2012 wordt de site en het informatiesysteem verder ontwikkeld.