Project

ESD's en productiviteiten

Al enige decennia worden talrijke pogingen ondernomen de bijdrage van natuur en landschap aan de economie te schatten. Veelal wordt daarbij de, in mate van concreetheid oplopende, trits gebruikt van Benoemen van natuurbaten --> waar mogelijk Kwantificeren --> waar mogelijk Monetariseren. De gebruikelijke manier om de economische waarde van natuur en landschap vast te stellen, is het schatten van (i) de materiële en immateriële producten die natuur en landschap opleveren. Voorbeeld: een bos groeit uit zichzelf en levert zowel hout (marktproduct) als een decor voor recreatie (geen marktproduct maar via kunstgrepen soms wel in geld te waarderen). (ii) de waarde die ze aan bestaande producten toevoegen. Voorbeeld: voor een hotelkamer met zeezicht kan men meer vragen dan voor een even comfortabele kamer in hetzelfde hotel met uitzicht op de parkeerplaats. Deze benadering kent veel obstakels, waardoor het waarderen en monetariseren van natuur en landschap aan discussie onderhevig blijven. Zijn er daarom op macroniveau geen alternatieve methoden te bedenken?

Al enige decennia worden talrijke pogingen ondernomen de bijdrage van natuur en landschap aan de economie te schatten. Veelal wordt daarbij de, in mate van concreetheid oplopende, trits gebruikt van Benoemen van natuurbaten --> waar mogelijk Kwantificeren --> waar mogelijk Monetariseren. De gebruikelijke manier om de economische waarde van natuur en landschap vast te stellen, is het schatten van

(i) de materiƫle en immateriƫle producten die natuur en landschap opleveren.

(ii) de waarde die ze aan bestaande producten toevoegen.

Deze benadering kent veel obstakels, waardoor het waarderen en monetariseren van natuur en landschap aan discussie onderhevig blijven. Zijn er daarom op macroniveau geen alternatieve methoden te bedenken?

Doelstelling van het project is na te gaan of er een alternatieve, macro-economische manier is waarmee het belang van natuur en landschap voor de economische productiviteit op een wetenschappelijk onderbouwde manier geschat kan worden. Daartoe kijken de onderzoekers niet alleen naar een theoretische methodenontwikkelng maar ook naar daadwerkelijke toepassing ervan. Heeft deze andere manier van kijken een toegevoegde waarde en biedt het handvatten voor een verder gebruik ervan?

Publicaties