Project

EU AUDITOR

In AUDITOR wordt gewerkt aan significant verbeterde geo-localisatie m.b.v. GNSS: goedkoper, sneller, en cm-precisie zelfs zonder lokale basisstations. Dit zal worden bereikt door verstoringen in de ionosfeer met nieuwe algoritmen weg te rekenen, en door het bouwen van een nieuwe, op gepatenteerde technologie gebaseerde, ontvanger van GNSS signalen.

Doelstelling

Het doel van AUDITOR is om toepassingen in de landbouw (akkerbouw, vollegronds­groenten, fruitteelt, wijnbouw) te ontwikkelen. Omdat de nieuwe technologie veel goedkoper is dan bestaande GNSS-ontvangers, is zij b.v. geschikt om meerdere ontvangers te installeren op een werktuig of robot waar nu slechts één ontvanger is. Hiermee kan dit werktuig of deze robot veel nauwkeuriger werken. Met de nieuwe technologie is cm-precisie mogelijk zonder lokale basis-stations te gebruiken (lagere kosten, grotere flexibiliteit).

Resultaten

AUDITOR zal met name nieuwe kennis opleveren over de effectiviteit van de nieuwe algoritmen voor nauwkeurige geo-localisatie. De toepassing van precisielandbouw technieken in gebieden in Griekenland waar tot nu toe niet mogelijk was, zal naar verwachting nieuwe landbouwkundige vragen oproepen.

  • Nauwkeurige besturing van werktuigen en robots: focus op aardbei en broccoli in Nederland. Uiteindelijk levert dit meer en beter met minder op omdat besparingen op inputs kunnen worden bereikt.
  • Praktijkrijpe toepassingen in Griekenland: ruimtelijk-variabele toediening van water en meststoffen in hoogwaardige productiesystemen als de teelt van meloenen en olijven: meer en beter met minder.

    Evert, Frits van, 2016. Advanced Multi-Constellation EGNSS Augmentation and
    Monitoring Network (AUDITOR). Event, Global Wireless Summit November 2016, Aarhus.

    Publicaties