Project

EU-Cofin 2018 PANACEA

Onderzoek werd gedaan naar teelt, verwerking en productontwikkeling voor een grote diversiteit aan gewassen (oliegewassen, vezelgewassen, energiegewassen). De oorzaken van succes of falen van projecten zal worden geëvalueerd met specifiek aandacht voor de kennisbehoefte en overdracht van kennis aan de landbouwsector en de (potentieel) verwerkende industrie van biobased grondstoffen om de productie en toepassing van niet-voedingsgewassen te kunnen stimuleren. Routekaarten worden ontworpen om deze gewassen breder geaccepteerd te krijgen in de Europese landbouw en ook specifiek gericht op de situatie in Nederlandse akkerbouw sector.

Panacea is gericht op de implementatie van niet-voedingsgewassen in de Europese landbouw. Het project heeft als doel om de opgedane kennis en ervaringen in projecten uit de EU kaderprogrammas van de laatste decennia te evalueren op hun resultaat en effecten op de primaire productie en ontwikkeling van de biobased industrie.

Publicaties