Project

EU Decathlon

In het Decathlon-project wordt aan verschillende DNA-gebaseerde methoden gewerkt, op basis van
verschillende moleculair-biologische technieken. Door verschillende vraagstellingen te koppelen kan er een betere interactie en kruisbestuiving optreden omdat de basale detectievragen vaak vergelijkbaar zijn.