Project

EU-Honingprogramma

Nederland heeft in het Nationaal Honingprogramma 2017-2019 maatregel b) opgenomen: bestrijding van vijanden van de bijenvolken en ziekten in de bijenteelt, in het bijzonder de varroamijtziekte. Het programma is opgedeeld in geselecteerde prestatie-indicatoren, welke elk op hun eigen wijze maatregel b bevorderen. De indicatoren omvatten onderzoek naar duurzame bijen, diagnose van bijenziekten (door imkers), kennisverspreiding en multifactorieel onderzoek.

Producten

Producten voor dit programma worden opgeleverd via jaarverslagen aan RVO.