Project

EU Innanopart

Innanopart heeft de bedoeling om metrologische methoden voor het meten van innovatieve nanodeeltjes te ontwikkelen. Dit houdt o.a. het volgenden in: ontwikkeling van benodigde referentiematerialen, evaluatie en vergelijking van de performantie van verschillende technieken, initialisatie van pre-normalisatie studies, en het geven van bijdrages aan internationaal geaccepteerde standaards.

Technische doelstellingen van het project zijn:

- Ontwikkeling van meet en kalibratie protocollen om traceerbaar deeltjes aantal concentraties in vloeibare suspensies te meten met een meetonzekerheid kleiner 10% voor sferische deeltjes van 1 tot 1000 nm

- Ontwikkeling van methodes ter kwantificering van de aantal concentratie van gedeeltelijk geaggregeerde of geagglomereerde deeltjes in vloeibare suspensies of monodisperse primaire deeltjes en het vermogen om aantal concentraties van niet-sferische deeltjes te kunnen meten

- Ontwikkeling van standard procedures om traceerbar de chemische compositie en dikte van de shell van core-shell deeltjes te meten, met een meetonzekerheid van max. 10%

Publicaties