Project

EU Marlon

MARLON is een project dat gericht is op post-market monitoring van genetisch gemodificeerde organismen op basis van epidemiologische studies. Het is een coordinated action waarbinnen gegevens en ervaringen worden samengebracht en een epidemiologisch model en een database zullen worden ontwikkeld. Er is dus geen origineel onderzoek, zoals labonderzoek. 

Genetisch gemodificeerde producten moeten op hun veiligheid worden beoordeeld voordat ze op markt mogen worden gebracht.  De regelgeving biedt beleidsmakers de mogelijkheid om bij deze toelating te eisen van de fabrikant dat hij monitoring uitvoert naar de gezondheidseffecten van zijn product in mens en dier, op basis van mogelijke, tijdens de veiligheidsbeoordeling vastgestelde risicos.  Het doel van het
MARLON project is om instrumenten te ontwikkelen die helpen bij het uitvoeren van deze post-market monitoring naar mogelijke effecten van genetisch gemodificeerde diervoeders op de gezondheid van landbouwhuisdieren. Het biedt daarmee een vraagbaak en instrument
voor de betrokken beleidsmakers, fabrikanten van genetisch gemodificeerde producten, en andere belanghebbenden die betrokken zullen zijn bij de uitvoering hiervan.

Als werkwijze zal MARLON eerst inventariseren welke gegevens, initiatieven en netwerken kunnen bijdragen aan monitoring van GGOs en hoe consumptie en gezondheidseffecten van voeders langs de keten gemeten kunnen worden, en vervolgens een epidemiologisch model ontwikkelen dat zich hiervoor leent en die toetsen aan praktijkscenarios. Consultatie van belanghebbenden speelt een belangrijke rol hierbij. De beoogde resultaten omvatten o.a. een epidemiologisch model waarmee kan worden voorspeld of trends in gezondheid van landbouwhuisdieren wel of niet kunnen worden
ontdekt, een database met gegevens over beschikbaarheid van gegevens en relevante initiatieven en activiteiten (o.a. inspecties e.d.), plus aanvullende gegevens (o.a. voor meting consumptie en gezondheidseffecten, organisatie en tracering van ingrediƫnten in de diervoederproductie keten, de karakteristieken van verschillende veehouderijsystemen, veterinaire gezondheidsprofessional
netwerken, en dergelijke).

Publicaties