Project

EU-Mercosur handelsakkoord

Het onderzoek geeft inzicht in de verwachte effecten van het EU-Mercosur handelsakkoord voor de EU en Nederlandse land- en tuinbouwsector, en in het bijzonder op de Nederlandse vlees- en zuivelsector, met daarnaast ook de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse economie op middellange termijn.

Naar aanleiding van het handelsakkoord dat de EU afsloot met Mercosur is in het Nederlandse parlement op 4 juli 2019 de motie Voordewind c.s. aangenomen, die de regering verzoekt om de voor- en nadelen van de handel met Mercosur-landen onder het handelsverdrag tussen de EU en Mercosur voor de Europese land- en tuinbouw en in het bijzonder voor de Nederlandse (gezins-)bedrijven in de vlees- en zuivelsector kwantificeerbaar in kaart te brengen. Deze studie geeft inzicht in de economische effecten voor de land- en tuinbouw, maar ook voor de Nederlandse economie op macroniveau.

Publicaties