Project

EU NanoDef: meten van nanodeeltjes

Voor een succesvolle implementatie van de NanoDefine en de daarmee samenhangende wetgiving is het essenieel dat robuuste, gevalideerde en geaccepteerde methoden en instrumenten beschikbaar zijn voor alle betrokkenen, en dat deze gebaseerd zijn op gedegen en up-to-date wetenschap.