Project

EU-PEARLS (afgerond)

Natuurrubber is een breed toegepaste grondstof die binnen veel sectoren belangrijk is. Een belangrijke bron van deze rubber is de Hevea brasiliensis boom, die zowel hernieuwbaar als milieuvriendelijk is. Echter is de vraag naar rubber en latex toegenomen en heeft de rubberindustrie te kampen met een aantal problemen waardoor alternatieve bronnen van latex en rubber nodig zijn.

Doelstelling project

Voorbeelden van deze problemen zijn ziekten, beperkt geografisch gebied van rubberproductie en  levensbedreigende latexallergieën door eiwitten in hevea latex. Het doel van dit project is om een integrale productie- en applicatieketen van latex en rubber uit alternatieve plantensoorten (guayule en Russische paardenbloem) te vestigen in Europa.

Aanpak en tijdspad

Bakkersgist en zandraket worden gebruikt als modelsystemen voor de heterologe expressie van genen die zijn betrokken bij de vorming van precursors en de polymerisatie tot poly-isoprenen.

Analyse van de complete rubber-biosynthetische pathway en identificatie en omzeiling van potentiële bottlenecks door conventionele kruisingen.

Om verdelingsstrategieën te versnellen en om zo planten te genereren met commercieel aantrekkelijke rubber-opbrengsten, worden genen die betrokken zijn bij de rubberbiosynthese in kaart gebracht.

D.m.v. veldproeven planten testen op efficiënte groei en rubberproductie onder verschillende klimaat- en omgevingsomstandigheden.

Technische karakteristieken en economisch potentieel van de rubber geëxtraheerd van beide plantsoorten zal worden geëvalueerd door het maken van prototypes als medische handschoenen en autobanden.

Resultaten

Een veldproef, uitgevoerd door de Universiteit van Münster, heeft 90 kg Russische paardenbloemwortels opgeleverd. DLO-FBR heeft de rubberextractie- en –zuiveringsprocedure opgeschaald en paardenbloemrubber geleverd aan Apollo Vredestein voor de formulering van dit natuurrubber in compounds voor autobanden.

Een guayule veldproef in het kader van de agronomische analyses uitgevoerd door DLO-PRI in Cartagena (Spanje) heeft een maximale opbrengst van ~25 ton aan droge biomassa en ~1500 kg per hectare aan droog rubber opgeleverd.

Tevens is een hoeveelheid van 1 kg gedroogde rubber geleverd aan Apollo Vredestein voor het testen in compounds voor autobanden. De Franse partner CIRAD (+ CTTM) heeft van guayule latex hypoallergene handschoenen geproduceerd.

Publicaties

Overige wetenschappelijke publicaties van het EU-PEARLS consortium