Project

EU PIG

Doel van het project is om (internationaal) beschikbare kennis, beschikbaar te krijgen voor de praktijk. De betrokken producentenorganisaties (waaronder ZLTOin NL) bepalen jaarlijks met hun achterban welke specifieke vragen zij hebben, en waar het project dus mee bezig gaat. De POV hecht aan het EU voorstel vanwege het belang voor de varkenshouderij en de aansluiting bij de kennis en innovatie waar ze momenteel invulling aan geeft.

De betrokken producentenorganisaties hebben in de voorbereiding voor een aantal hoofdthemas gekozen, die ook voor NL actueel zijn: 1) Dierenwelzijn, 2) Diergezondheid, 3) Vleeskwaliteit/keten en 4) Precisieproductie.

De jaarlijkse cyclus van vraagarticulatie kennisverzameling kennisoverdracht vraagarticulatie zal er voor zorgen dat de vragen en de antwoorden actueel zijn.

Publicaties