Project

EU Referentie laboratorium Mycotoxinen en Planttoxinen

Het EU-referentielaboratorium (EURL) harmoniseert en verbetert de effectiviteit en kwaliteit van het analytisch-chemisch onderzoek naar de aanwezigheid van mycotoxinen en planttoxinen in voedingsmiddelen en diervoeders. De nationale referentie laboratoria (NRL’s) in de EU worden ondersteund bij implementatie en uitbreiding van analytische methoden om kwalitatief hoogwaardige analyses uit te voeren voor handhaving van de EU-regelgeving. Verder ondersteunt het EURL mycotoxinen & planttoxinen de Europese Commissie bij beleidsvragen over analytiek. Om dit te bereiken wordt onderzoek gedaan, worden trainingen en workshops gegeven en wordt een programma van proficiencytesten georganiseerd.

Doelstelling

Het harmoniseren en verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van het analytisch-chemisch onderzoek door de nationale referentie laboratoria in de EU-lidstaten naar de aanwezigheid van mycotoxinen en planttoxinen in voedingsmiddelen en diervoeders.

Werkwijze

Het werkprogramma wordt jaarlijks opgesteld. In het programma wordt gedetailleerd aangegeven welke activiteiten er ontwikkeld gaan worden ten aanzien van kennisuitwisseling, methodenontwikkeling, borgingswerkzaamheden en onderzoek.

Resultaat

Het resultaat van dit project is een bijdrage aan de effectiviteit en kwaliteit van de controle op mycotoxinen en planttoxinen in de Europese Unie. De producten van het project zijn gerichte trainingen op gebied van analytiek, adviesrapporten aan de Europese Commissie en openbaar toegankelijke rapportages over georganiseerde proficiencytesten en methodenontwikkeling.

Publicaties