Project

EU SPICED

Kruiden en specerijen worden relatief weinig in de EU geproduceerd en daarom voornamelijk geïmporteerd in de EU. Dit maakt dit product tot een risico-groep met betrekking tot biologische en chemische contaminatie, al dan niet opzettelijk.

Doelstelling project

Deze producten zijn relatief dure ingrediënten, de prijs van saffraan ligt bijvoorbeeld tussen de kiloprijs van goud en heroïne in. Het risico van versnijding is dus groot vanwege de hoge kiloprijs. Kruiden en specerijen worden daarnaast in veel producten toegepast waardoor de verspreiding erg uitgebreid is. Dit maakt het niet alleen een interessante groep voor moedwillige contaminatie vanuit economisch oogpunt maar kan ook resulteren in een veiligheidsprobleem.

Het doel van de RIKILT-inbreng in het project is het ontwikkelen van generieke chemische testen om breed intentionele toevoeging van materiaal aan kruiden en specerijen te kunnen detecteren, alsmede de uitvoering van ketenanalyses om de meest kritische punten in de keten op te sporen.

Aanpak en tijdspad

In de loop van 2013 zal het project aanvangen. In het eerste jaar zal er een literatuuronderzoek plaatsvinden om de bestaande profileringstechnieken, met name PTR-MS, ICP-MS, HPLC-HRMS, NMR en FT-IR te vergelijken. Hierbij zal zowel het opwerken van de monsters als de analyses worden vergeleken. De informatie zal gerapporteerd worden in de vorm van een database/spreadsheet. Na vergelijking van de methodes en selectie van de meest geschikte methodieken, zal een standard operation procedure en bemonsteringsprotocol worden beschreven waarna de methoden experimenteel getest worden met kruiden/specerijen die geselecteerd worden door het consortium en aangeleverd door een van de commerciële partners. Deze activiteit loopt door in 2014, waarbij de resultaten in maand 18 van het project worden opgeleverd.

Resultaten (beoogd)

Generieke, non-targeted analytische methodiek die onderscheid kan maken tussen ‘normale’ en ‘gecontamineerd/vervalste’ kruiden en specerijen.