Project

EU Securefish

Eiwitten vormen voor de wereldbevolking een belangrijke voedselbron waar een groeiend te kort aan is. In de visketen wordt meer dan 30% van de aangelande gevangen vis niet tot een regulier eindproduct, zoals filet, verwerkt. Vooral in landen in de tropen, zoals in Afrika kan de verspilling nog aanzienlijk hoger liggen door bederf tijdens opslag en transport van vis en visproducten.

Doel van dit EU-project is het vergroten van de efficiency en de kwaliteit van de agroketen voor visproducten in Afrika, Zuid-Amerika en Aziƫ om meer eiwitproducten te produceren. Een tweede doel is het ontwikkelen van derivaten met een gezonde werking. De nieuw te ontwikkelen droogconcepten zijn eenvoudiger bruikbaar en goedkoper dan de bestaande apparatuur, waardoor de verwachting is dat de betrokken kleine bedrijven in Afrika, Zuid-Amerika en Aziƫ in dit project eerder tot winst komen. Bovendien zijn gedroogde producten minder gevoelig voor bederf en beter doseerbaar, waardoor verspilling verminderd wordt. Ook het gewicht wordt fors teruggebracht, waardoor transport ook minder belastend voor het milieu wordt.

Aanpak

De activiteiten worden binnen DLO uitgevoerd door IMARES (risicoanalyses in de visketen) en Food & Biobased Reseach (procesontwikkeling).

Activiteiten zijn:

  • Proef met continue vriesdroog.
  • Vervolgprojecten met de Nederlandse levensmiddelenindustrie.
  • Met Wageningen University plan opstellen voor AIO-project voor de uitwerking van de fundamentele aspecten.

Resultaten

Verbetering van droogtechnieken met hoogwaardige producten op kamertemperatuur zal een duurzaam alternatief zijn voor de koelketen met bederfelijke producten.

Nieuwe apparatuur, processen en management tools die resultaat zijn van dit project zullen gebruikt worden door Midden- en Kleinbedrijven (MKB's) wereldwijd, waaronder ook Nederland. Sommige van deze MKB's zijn al betrokken.

Publicaties