Project

EU-TU-18012 EPPN2020

Bij het topsector project KV1604-025 Precisie Tuinbouw is in WP 1 Next Generation Phenotyping de wens geuit om vanuit het bedrijfsleven en hun strategische focus phenotyping ontwikkelingen op Europees vlak uit te lijnen. Dit EPPN2020 project is hier een concretisering van.

EPPN2020 (European Plan Phenotyping Network) is een vervolg van EPPN (2012-2015), waarbij de activiteiten zullen aansluiten bij het ESFRI initiatief EMPHASIS om grootschalige infrastructuur op EU-niveau te linken en samenwerking te bevorderen. De Nederlandse partners in dit consortium zijn Wageningen University & Research en het bedrijf Phenospex. De focus in dit EU-project ligt op Joint Research Activiteiten (JRA) met name op het gebied van automatisering/robotica en imaging voor Wageningen Research, als ook op de standaardisering en data-interpretatie voor Wageningen University.

De output van de JRAs zal gericht zijn om nieuwe strategische onderzoeksontwikkelingen goed te laten aansluiten op de bestaande en nieuwe infrastructuur in NL en in Europa. Het screenen van voedselgewassen hoe ze groeien in verschillende klimaten moet getest worden om optimaal de plantgroei mechanismen en de genetica te benutten in een veranderend klimaat omstandigheden. Automatisering en schaalvergroting is cruciaal in dit proces en Wageningen Research heeft in dit EU-netwerk een sterke positie opgebouwd op dit onderwerp.

Publicaties