Project

EU-cofin 2018 Bloom

Bedrijven komen met vernieuwende producten, maar de maatschappij pakt het nog niet op, waardoor de opschaling uitblijft. De term biobased economy is onbekend bij de burger en de consument. De EU onderkent dit (zie Manifesto en Bioeconomy Panel) en heeft een call uitgezet om het gat tussen biobased economy netwerken met de civil society te overbruggen. Ook binnen de Topsector wordt onderkend dat maatschappelijke acceptatie van de biobased economie nog een probleem vormt. Nederlandse regios en bedrijven met vernieuwende initiatieven ondervinden moeite met het ontwikkelen van nieuwe waardeketens en met de opschaling en vermarkting van biobased producten.

Het Bloom consortium combineert deskundigheid vanuit Biobased economy, regionale innovatie, stakeholderprocessen, wetenschapstransfer, media en communicatie. Toepassing vindt plaats binnen het Europees scholennetwerk en in een aantal regionale hubs, Europese regios, die biobased economy hebben gekozen als driver voor hun regionale ontwikkeling. Binnen deze regios wordt verkend hoe de maatschappelijke partners en burgers beter te betrekken en hoe we het kennisniveau over biobased het best kunnen vergroten en komen tot beter begrip van het perspectief van de bioeconomy, acceptatie van ontwikkelingen in de directe omgeving, waardering voor en interesse in het consumeren van biobased producten, maar ook gericht op het opleiden van de biobased workforce van de toekomst.

Het project Bloom is gericht op het verbinden van kennis (onderzoek en onderwijs) van de biobased economy met bedrijven (en ketens) en met de maatschappij, gericht op informatie, educatie en uitwisseling. De EU heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in technologie ontwikkeling, van waaruit er diverse pilots zijn ontstaan.

Publicaties