Project

EU position paper tbv IPBES4

Het International platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) streeft naar het wereldwijd beschikbaar maken van biodiversiteitinformatie, nationaal en regionaal, voor het beleid (wereldwijd). Het heeft de potentie om net als het IPCC een belangrijke rol te spelen in het publieke en politieke debat. IPBES richt zich sterk op implementatie, beleidsondersteuning en capacity building. De volgende plenaire bijeenkomst, IPBES-4, wordt gehouden in Kuala Lumpur, Maleisië, van 22-28 februari. Hier zullen alle 122 leden (landen) alsmede honderden INGOs aanwezig zijn. In deze bijeenkomst zal de voortgang van de beleidsanalyses, thematic assessments alsmede het ontwikkelde instrumentarium besproken worden. Nederland heeft in 2016 het EU-voorzitterschap. Dit houdt in dat Nederland ook de beleidsstandpunten voorbereidt voor de EU. Die standpunten worden met de andere EU-landen besproken op 5-6 januari 2016. ALTERRA is in de eerste fase gevraagd als stakeholder in het IPBES proces. Een aantal deskundigen van ALTERRA en Wageningen-UR hebben zitting in de werkgroepen van IPBES die de teksten voorbereiden voor de bijeenkomst in Kuala LUmpur. ALTERRA adviseert het Ministerie van EZ betreffende de wetenschappelijke analyses en deliverables.

ALTERRA is in eenvroeg stadium betrokken geraakt, en erkend stakeholder in het IPBES proces. Een aantal deskundigen van de WUR hebben zitting in de werkgroepen van IPBES die de teksten voorbereiden. Alterra adviseert het Ministerie van EZ betreffende de wetenschappelijke analyses en deliverables.

In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU zullen deskundigen van Alterra en evt. andere kennis instituten position papers voorbereiden voor de dossier houders van EZ. Dit op basis van de IPBES agenda onderwerpen (thematic assessments).

Publicaties