Project

Echt Overijssel! (co-financiering)

Overijssel als pilot voor nieuwe vormen van gebiedssamenwerking en sluiten van regionale kringlopen. Optimalisatie van voedselproductie, recreatie en natuurbeheer op regionaal niveau.

Het BO programma heeft samen met de provincie Overijssel voor de financiering van het laatste volledige projectjaar Echt Overijssel! gezorgd. Deelnemers hebben zich verder ontwikkeld rondom het denken in product-markt combinaties rond natuurlijkheid. Om het verhaal rond natuur transparant en communiceerbaar te maken is verder inhoudelijk gewerkt aan de biodiversiteit en kringloopwijzer. Naast deze continue verbetering is er sterke vooruitgang geboekt in de integratie van de onderdelen en het zorgen voor doorwerking.

Het gezamenlijk maken van een populaire brochure heeft fors bijgedragen aan de integratie en kracht van het verhaal van de samenwerking tussen boeren en terreinbeheerders. De doorwerking is goed opgepakt waarbij deelnemers, waaronder Natuurmonumenten en Stichting Natuurboer uit de Buurt, fors bijgedragen hebben aan de invulling van het provinciale beleid voor de komende jaren. Bijdrage aan ronde tafel discussies en inspraak in Statenvergadering zorgt ervoor dat het gedachtengoed van Echt Overijssel! bij gaat dragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Het geheel zal actief gecommuniceerd worden tijdens de BioVak2013, welke goed voorbereid is in 2012.

Producten (niet uitputtend):

 • interne en externe nieuwsbrieven
 • excursies biodiversiteit
 • BioVak2012 bijdrage aan een aantal workshops
 • Groendag Oost
 • Biofietsroute
 • Concept Brochure
 • Script voor video
 • Marktverkenning melk samen met Rouveen
 • Martverkenning Energieopwekking samen met coƶperatie Zonvogel
 • Bedrijfsrapportage biodiversiteit volgens GAIA meetlat
 • Natuurobservaties bij landgoederen van Natuurmonumenten
 • Aangepast kringloopwijzer en bedrijfssituaties doorgerekend
 • Ondersteuning Sticjhtiong Natuurboer uit de Buurt
 • Concept beheersplan voor samenwerking deelnemer en Natuurmonumenten
 • Projectevaluatie in kader van monitoring en evaluatie