Project

Ecologische impact Green Deals biodiversiteit

In 2011 introduceerde het Rijk met 'Green Deals' een beleids-instrument om groene groei een impuls te geven. Aanleiding was de constatering door het Rijk dat er in de samenleving tal van duurzame, vernieuwende initiatieven zijn, die om bepaalde redenen niet van de grond komen. Om deze initiatieven de ruimte te geven wil het Rijk helpen om de knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. De Green Deals moeten succesvolle, inspirerende voorbeelden opleveren, die kunnen leiden tot navolging door anderen.

Op vrijdag 8 april 2016 werd de 40ste Green Deal (GD) op het thema Biodiversiteit ondertekend. Het afsluiten van Green Deals is een instrument waarmee innovatie gestimuleerd wordt, en waarbij maatschappelijke partners (bedrijven, NGOs) worden uitgenodigd om met oplossingen voor groene groei te komen. Zowel om problemen op te lossen, barrières te identificeren en aan te pakken, als om verdienen met groen vorm te geven. De vormen die Green Deals aannemen zijn zeer divers, en kunnen op verschillende manieren bijdragen aan publieke doelen op het vlak van natuur en biodiversiteit. Ook kan  op verschillende manieren gebruik worden gemaakt van het natuurlijk kapitaal. Inmiddels zijn er al een aantal subsidierondes geweest, en worden een aantal GDs afgesloten. Tijd om de balans op te maken en te overwegen welke lijn en focus ingezet zou kunnen worden voor de volgende fase. Voor de meeste GDs wordt er al een formele evaluatie uitgevoerd op verzoek van de TK, maar daarin is maar beperkt aandacht voor de inhoudelijke kant.

De vraag voor dit onderzoek is wat deze Green Deals nu eigenlijk concreet bijdragen aan biodiversiteitsdoelen zoals bescherming en duurzaam gebruik. Voor de invulling van het begrip biodiversiteit wordt daarbij zoveel mogelijk uitgegaan van het huidige Nederlandse beleid omtrent natuur en biodiversiteit, zowel nationaal als internationaal. De huidige Natuurvisie (Min. EZ, 2014) en de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal (2013) vormen daarbij een belangrijk kader.

Publicaties