Project

Ecologische onderbouwing PD Natura 2000

Er is een bijdrage geleverd aan een vergelijkende beoordeling van de klassenindeling van de vegetatietypologie die gebruikt wordt door de provincie Limburg ten opzichte van de habitattypen van de Natura 2000 wetgeving. Hierbij zijn de Limburgse vegetatietypen beoordeeld en waar mogelijk vertaald naar habitattypen.
Ondersteuning bij en uitvoering van GIS werkzaamheden voor de N2000 gebieden.

Publicaties