Project

Ecologische toets drijvende kassen Londen

De Nederlandse ambassade in Londen gaat verhuizen naar de ontwikkelingswijk Nine Elms. Dit is een van de grootste herontwikkelingsprojecten in Londen en ligt aan de getijde rivier de Theems. De Nederlandse ambassade wil Londen een cadeau geven die de innovaties op het gebied van horticultuur, wetenschappelijk onderzoek en hedendaagse kunst en design illustreert. Het doel van dit project is het realiseren van een poëtische ervaring op het gebied van innovatieve agricultuur en duurzame ontwikkeling, waarbij ook een positief effect op de lokale omgeving tot stand wordt gebracht.

Op het moment wordt bekeken of het haalbaar is om een drijvende kas op de Thames te realiseren. Daarbij is niet alleen het behoud van de huidige ecologische systemen belangrijk, maar ook het creëren van een toegevoegde waarde aan de natuur (zogenoemde natuur-inclusief ontwerp). De samenwerking tussen de twee landen op cross-disciplinair niveau is een belangrijk aspect van de drijvende kassen. Deze helpdesk vraag geeft inzicht in de casus op het gebied van ecologische impact en ontwikkelde innovaties van de WUR op het gebied van duurzame intensivering, natuur, horticultuur, kassen, afvalmanagement, geïntegreerde innovaties, water innovatie en circulaire systemen. Daarnaast zullen ontwerp suggesties voorgelegd worden van natuur-inclusieve ingrepen.

Publicaties