Project

Economie van ecosysteemdiensten

Ecosystemen worden bedreigd door menselijk ingrijpen. Daarom moeten we meer rekening gaan houden met langetermijneffecten op de gezondheid van ecosystemen in relatie tot economische en recreatieve activiteiten. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR adviseert beleidsmakers hierover.

Doelstelling

De economische waarde van ecosysteemdiensten wordt in dit project inzichtelijk gemaakt. Ecosysteemdiensten worden namelijk steeds meer bedreigd en daar moet rekening mee gehouden worden bij beleidsbeslissingen en investeringen.
Bij ecosystemen vermindert de waarde als het niet op de juiste manier gebruikt wordt over wordt overbelast. In die zin zijn ecosystemen vergelijkbaar met reproduceerbaar kapitaal als wegen, gebouwen en machines. Maar ecoysystemen zijn niet zomaar te vervangen, terwijl ze zonder veel signalen vooraf plotseling in elkaar kunnen storten.

Plan van aanpak

Dit project wordt op korte termijn afgerond. Een concept rapportage
'On the Economics of Ecosystem Services' wordt definitief gemaakt. Daarna wordt gewerkt aan een aantrekkelijke presentatie.

Beoogde resultaten

Het project levert kennis op die bruikbaar is voor onderzoekers van Wageningen UR, voor de uitvoering van wettelijke onderzoekstaken, Natuurmonumenten en het Planbureau voor de Leefomgeving. Hiermee moet de kloof tussen economen en ecologen overbrugbaar worden.

Publicaties