Project

Economisch schade landbouw droogte

De zomer van 2018 was extreem droog en ook de zomer van 2019 was droger dan gemiddeld. In opdracht van het Ministerie van LNV wordt een regionale analyse uitgevoerd naar van de effecten van de droogte op de oogsten en inkomens in de Nederlandse akkerbouw en melkveehouderij.