Project

Economische effecten sanering varkenshouderij

Van alle varkensbedrijven in BIN wordt berekend bij welke bedragen ondenemers uit financieel-economisch oogpunt mogelijk belangstelling hebben voor deelname aan de Sanerings- en Beeindigingsregeling. Dit wordt via wegingsfactoren vertaald naar een verwachting voor deelname van de varkenssector in Nederland. Ook wordt inzicht gegeven in prijsvorming van productierechten en wordt een verwachting geformuleerd over de prijs van rechten in 2019.

LNV wil inzicht hebben in het waardeverlies van stallen (gecorrigeerde vervangingswaarde) en de waarde van productierechten, om daarmee de hoogte te kunnen vaststellen van de beëindigingsvergoeding en de vergoeding voor de productierechten voor toepassing van de Sanerings- en Beeindigingsregeling. Hiervoor worden economische analyses uitgevoerd op de varkensbedrijven in het Bedrijveninformatienet (BIN). Resultaat is een overzicht van benodigde bedragen en bereikte resultaten bij diverse niveaus van vergoeding.

Publicaties