Project

Economische vergelijking van biogasprojecten

LEI Wageningen UR heeft een economisch (optimalisatie en simulatie) model ontwikkeld, genaamd Gazmo. Het Gazmo model bevat de verschillende stappen in de biogas/groen gas keten, van grondstoffen tot eindproducten. Het model is ontwikkeld en toegepast in de context van het Interreg IVa project Groen gas/Grunes Gas, waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen uit Noord Nederland en Noorwest Duitsland samenwerken aan de ontwikkeling van groen gas innovatieprojecten. .LEI werkt samen met de Universiteit van Oldenburg en de Stichting Groen Gas Nederland.

Doelstelling

Het uiteindelijke doel van het project en de daaruit komende benchmark is een beter inzicht te ontwikkelen in de economische haalbaarheid van verschillende biogas/groen gas routes, het ondersteunen van innovatieprojecten, beleidskeuzes en business cases. Om daarmee een bijdrage te leveren aan een economisch haalbare biogas/groengas productie, die uiteindelijk zonder subsidie moet kunnen bestaan.

Werkwijze

In het project worden daarvoor de volgende activiteiten uitgevoerd:

 1. Economische modellering
 2. Maken van een user interface
 3. Model validatie met beschikbare data van AgentschapNL
 4. Datacollectie met surveys bij praktijk projecten (Interreg)
 5. Model berekeningen (benchmarking)
 6. Rapportage
 7. Artikelen en presentatie uitkomsten

Projectresultaat (beschrijvend)

Het project resulteert in:
 1. Een gevalideerd model dat inzetbaar is voor toekomstige (ex-ante) evaluaties en doorrekeningen van business cases
 2. Een praktijkdataset
 3. Een rapport met de uitkomsten van de benchmark studie
 4. Artikelen met de belangrijkste uitkomsten
 5. Presentatie van de resultaten en dialoog met doelgroep

Publicaties