Project

Econommische situatie mosselsector

De partijen in het convenant transitie mosselsector (mosselsector, natuurorganisaties en LNV) willen in het voorjaar van 2019 nieuwe uitvoeringsafspraken maken over een volgende stap in de transitie. Een van de aspecten die van invloed is op die transitie is de economische situatie van de sector. Dit onderzoek geeft inzicht in de economische staat van de sector en de (internationale) prijsvorming van mosselen.

Het Wageningen Economic Research (WEcR) rapport 'Mosseltransitie en natuurherstel, Sociaaleconomische draagkracht en ontwikkelingen Nederlandse mosselsector, 2008-2017' van april 2018 geeft inzicht in de ontwikkeling van de sociaaleconomische draagkracht van de mosselsector.

Naar aanleiding van dit rapport is er behoefte aan actualisatie van de resultaten en verdiepende analyses op het gebied van prijsvorming in de mosselsector en vergelijkende analyses tussen de Nederlandse en Duitse mosselsector. Dit onderzoek zal op deze vragen een antwoord geven.

Daarvoor zal een analyse gemaakt worden van de actuele economische positie van de mosselsector. De dynamiek van de import en export van mosselen en de prijsvorming van de mosselen op de afslag in Yerseke zullen in kaart worden gebracht om zo de invloed van buitenlandse aanvoer op de prijsvorming van de Nederlandse mosselen in kaart te brengen. Daarnaast zal een vergelijking worden gemaakt tussen de economische prestaties en kostenstructuur van de Nederlandse en Duitse mosselsector op basis van beschikbare gegevens vanuit de EU data collectie. Op deze wijze zal dit onderzoek bijdragen aan een afgewogen beslissing over de toekomst van het convenant.

Publicaties