Project

Ecoshape Business Case

Nature Based Solutions of Building with Nature aanpakken behelsen niet alleen kennis van ecosystemen en natuurlijke processen om sociaal-economische problemen op te lossen. Ook een goed begrip van hoe lokale economieën en financiële instituten werken, is onmisbaar. De projecten komen alleen tot stand waanneer er een flinke inspanning wordt geleverd om stakeholders te overtuigen van de meerwaarde in vergelijking met puur technische oplossingen. Een van de belangrijkste stakeholders zijn de potentiële inversteerders die vaak ook een belangrijke rol hebben in de besluitvorming over een project. Met dit onderzoek wordt kennis ontwikkeld over barrieres en kansen om BwN-projecten op te schalen in relatie tot investeerders aan de hand van inzichten uit bestaande projecten en toepassing van nieuwe concepten zoals 'adaptive pathways'.  

De rode lijn in dit onderzoek is de ambitie van Ecoshape (partners) om meer van de projecten/ investeringen in traditionele infrastructuur nature-based te maken. Daarnaast is er in allerlei fondsen veel geld beschikbaar voor klimaatadaptatie, maar vindt dit nog niet vaak de weg naar Nature Based Solutions. Het gevoel leeft sterk dat er bij investeerders een nieuwe taal ontstaat die voortkomt uit duurzaam ondernemen. Deze taal moeten we gaan leren spreken en gebruiken om investeerders te overtuigen, In dit licht leren we eigenlijk nieuwe lessen uit bestaande BwN-projecten die we vertalen naar business casessen voor de 21ste eeuwHiervoor ontwikkelen we nieuwe economische modellen waarbij onzekerheid een belangrijke rol speelt en we op zoek gaan naar de veerkracht van de stakeholders en andere betrokkenen.

Publicaties