Project

Ecosysteemdiensten van paddestoelen op de kaart

Ondanks de hoge beleidsrelevantie zijn paddenstoelen tot nu toe een ondergeschoven kindje bij beleid en beheer. Onderzoek naar ecosysteemdiensten door paddenstoelen staat nog in de kinderschoenen en hier valt voor beleid en beheer nog veel winst te halen. De laatste jaren is veel nuttige informatie over de ecologie van paddenstoelen beschikbaar gekomen. De tijd lijkt daarom rijp om paddenstoelen een grotere rol te geven bij beleid en beheer.

Doel van dit project is het ontsluiten en ontwikkelen van kennis over:
  1. de betekenis van paddenstoelen voor ecosysteemfuncties en –diensten;
  2. de mogelijkheden om paddenstoelen te gebruiken als indicator voor drukfactoren (early warning system bij monitoring) en als indicator voor een selectie van ecosysteemdiensten.

Producten

Publicatie van een rapport “Paddenstoelen in het natuurbeheer” (begin 2014) over de mogelijkheden om met het beheer beter op het behoud en herstel van diversiteit aan paddenstoelen in te spelen (in nauwe samenhang met het project ‘OBN preadvies paddenstoelen’). De druk wordt grotendeels gefinancierd door het Bosschap met een kleine van de Nederlandse Mycologische Vereniging;

Paddenstoelenmodule in het kennissysteem SynBioSys (in 2014 beschikbaar via internet, demo-versie in 2012); 

Twee artikelen in populair wetenschappelijke tijdschriften op basis van de resultaten van fase 1-2 (conceptueel artikel) en fase 2-3 (toegepast artikel);

Publicaties

Overige publicaties