Project

Ecosysteemmodel IJsselmeer-Markermeer

Het IJsselmeer en Markermeer bevatten voor de visserij belangrijke vissoorten, zoals paling en snoek. De vissoort spiering is een goede sleutelsoort voor bepaling van de visrijkdom aldaar. IMARES ontwikkelt een ecosysteemmodel waarin effecten van omgeving en visserij berekend kunnen worden. En waarmee beleidsadviezen mogelijk worden.

Hiermee kan IMARES scenario’s doorrekenen om de invloed van verschillende relaties in het voedselweb te bepalen. Relatieve verschillen tussen scenario’s kunnen een basis vormen voor bijvoorbeeld voorstellen en actuele management-strategieën voor spiering- en snoekvisserij, gebaseerd op modellering.

Plan van aanpak

Het project focust op het bouwen van een geïntegreerd ecosysteem-model, gebaseerd op OSMOSE, voor het IJsselmeer-Markermeer. In deze meren komen economisch belangrijke vissoorten voor als spiering, snoekbaars en snoek. De benodigde relaties om dit model te construeren zijn gebaseerd op gepubliceerde bronnen en door gegevens verzameld op en in het IJsselmeer en Markermeer, bijvoorbeeld gegevens uit het projekt ‘Herziening Spieringprotocol’.

Voorbeelden van relaties die in het model kunnen worden opgenomen zijn groei en maturatie van vissoorten en voedselbehoefte van verschillende visetende vogelsoorten.

Resultaat (beoogd)

Het resultaat zal een ecosysteemmodel zijn voor het IJsselmeer en Markermeer met daarin 6 veel voorkomende vissoorten, pos, spiering, snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem. Hiermee kan IMARES bijvoorbeeld scenario’s doorrekenen welke inzicht kunnen geven in de relaties in het voedselweb en eventueel beleidsadviezen voor spiering en visetende vogels geven.