Project

Ecosysteemmodel om draagkracht te bestuderen

De plannen voor in de inrichting en beheer van de Noordzee leiden tot nieuwe kansen voor productie van schelpdieren en zeewier. Grootschalige kweek van deze producten kan gevolgen hebben voor het functioneren van het ecosysteem, in het bijzonder de nutriënten dynamiek en daarmee de draagkracht van het systeem. Kennis van het functioneren van het ecosysteem is van belang om de potenties en gevolgen van schelpdier- en zeewierkweek te kunnen voorspellen.

In dit onderzoek zal een ecosysteem model worden ontwikkeld gebaseerd op de canonical community theorie binnen DEB. Het model zal worden vergleken met de huidige formulering die is gebruikt in het Dynamisch Ecosysteem Model Oosterschelde (DEMO). Het model zal in vervolgprojecten ondermeer kunnen worden ingezet om scenarios door te rekenen en draagkracht te voorspellen.

 

Publicaties