Project

Ecosystem acoustics

Ecosystem Acoustics (Ecosysteem Akoestiek) is een meerjarig project om de geintegreerde akoestische monitoringstechnieken bij Wageningen Marine Reasearch te ontwikkelen.

Het is gebaseerd op het consistent en efficient beschrijven van de verschillende ecosysteem componenten. Er worden nieuwe methodieken ontwikkelt waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne instrumenten en onderzoekfaciliteiten met het doel om onderzoek te doen dat voldoet aan de internationale wetenschappelijke standaard.

Publicaties