Trousted Source, een betrouwbare, digitale bron voor informatie over voedselproducten

Project

Een betrouwbare, digitale bron voor informatie over voedselproducten

Kiezen voor gezond voedsel dat op verantwoorde wijze wordt geproduceerd vraagt om bewustwording bij de consument, die daartoe de juiste, specifieke kennis en informatie nodig heeft op het juiste moment. Moderne informatiesystemen kunnen daarbij helpen, mits ze toegang hebben tot betrouwbare bronnen.

Op dit moment is de informatievoorziening over voedselproducten nog versnipperd, onvolledig en van onvoldoende kwaliteit. Het voedingspatroon van de consument is, gezien welvaartsziekten als obesitas, onvoldoende gezond, terwijl het vertrouwen in het voedselproductiesysteem, door enkele voedselschandalen, te wensen overlaat. Daarnaast is door de groeiende vraag naar voedsel en het effect van voedselproductie op het milieu meer aandacht voor duurzaamheid en dierenwelzijn nodig.

In de brief naar de Tweede Kamer (november 2016) over de voortgang Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel spreekt de overheid over substantiƫle impulsen waarbij transparantie nadrukkelijk wordt genoemd. Staatsecretaris van Dam heeft met de Alliantie Verduurzaming Voedsel ook gesproken over transparantie in de voedselketen. Op zijn verzoek hebben kwartiermakers de stand van zaken op dit gebied in kaart gebracht. Op 8 december is het rapport Reis door de keten opgeleverd. Op basis hiervan wil het Ministerie van EZ de PPS Trusted Source opzetten. De betrokken partijen zijn EZ, FNLI, CBL, GS11, ZLTO en het Voedingscentrum. Ook de sectoren landbouw, AGF, thuisverbruik en horeca zullen betrokken worden.

Dit project beoogt bij te dragen aan het technisch en organisatorisch realiseren van betrouwbare, digitale toegang tot consumenteninformatie over voedselproducten, samengevat als Trusted Source. Het betreft informatie over de herkomst, samenstelling en voedingswaarde en de certificering van die producten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen productsoorten (bijvoorbeeld kalfsvlees) en de specifieke producten zoals de consument ze koopt en consumeert (dit stukje kalfsvlees). Concreet betekent dit dat er drie pilotprojecten zullen worden uitgevoerd (varkensvlees, AGF en zuivel). Deze pilots zullen bouwen op nieuwe kennis op het gebied van (1) gedrag en voorkeur van consumenten en wisselwerking met en in de productieketen, (2) informatie-architectuur, waaronder het toepassen van standaarden voor het verbinden van bestaande databronnen en systemen, en (3) het organiseren en financieren van informatiestromen. Deze gebieden leiden elk tot innovaties, namelijk (1) een ecosysteem van applicaties die de consument ondersteunen, (2) Linked Data benadering in de keten, (3) nieuwe businessmodellen rond keteninformatie.

Het vierjarige project is opgedeeld in twee fasen. In het eerste jaar zal een basis voor de Trusted Source worden ontwikkeld in interactie met het definiƫren van de pilots. Via een go-no-go beslissing zullen in de volgende jaren de pilots uitgevoerd worden met betrokkenheid van private bedrijfslevenpartijen, naast hun koepelorganisaties, alsmede relevante (overheids)instanties, die betrokken zijn bij het toezicht op de levensmiddelenketen (voorbeeld: het ook voor consumenten toegankelijk maken van de betekenis van de EU ovaaltjes). De stuurgroep bestaat uit de stuurgroep van de Alliantie Verduurzaming Voedsel (AVV), net als in de kwartiermakersfase.

De maatschappelijke impact van dit project wordt zichtbaar als de consument beter in staat en bereid is persoonlijke, gefundeerde keuzes te maken in gezond, duurzaam geproduceerd voedsel. De sector kan het vertrouwen van de consument vergroten door toegenomen, gebalanceerde transparantie. Wetenschappelijk gezien leidt dit project tot nieuwe inzichten in de manier waarop consumenten informatie gebruiken, inzicht in de rol van semantiek in keteninformatie en economische modellen rond het produceren en delen van informatie.

Publicaties