Project

Een duurzaam schapresultaat

De wens is om tot een goede onderbouwing te komen van een optimale schapondersteuning van het aardappel, groenten- en fruit (AGF) schap in de supermarkt, met aankoopbereidheid-vergrotende aandacht voor biologische producten. Bijvoorbeeld door het extra benadrukken van biologisch, of het aanpassen van de verpakking of juist niet verpakken van biologische AGF producten, of het benadrukken van de sociale norm ten aanzien van biologisch aankoopgedrag.

Doelstelling

Doel van het project is om inzicht te krijgen in de mate waarin en de wijze waarop er meer biologische groenten en fruit worden verkocht dankzij interventies in het winkelschap én wat het resultaat is op de verkoop van groenten en fruit.

Een brede inventarisatie van de huidige ervaring en kennis van toeleveranciers, hun klanten (supermarkten) en leveranciers (producenten) én die van de onderzoekers besproken. Deze brede inventarisatie maakt het mogelijk interventies te selecteren waar zowel producenten, toeleveranciers als supermarkten en onderzoekers positieve verwachtingen hebben op de verkoop van biologisch groente en fruit. Een selectie hiervan zal middels een drietrapsraket worden getoetst. Allereerst zullen de interventies worden getoetst onder een panel van studenten van WageningenUR, zodat een eerste indruk wordt verkregen van mogelijke effecten van de gekozen interventies. Het meten van gedrag in een virtuele supermarkt is een gevalideerde manier en heeft het voordeel dat omstandigheden gecontroleerd ingezet kunnen worden. Hiervoor wordt een AGF-schap gebouwd in de virtuele supermarkt, waardoor aankoopgedrag als mede attitude wordt gemeten van panelleden. Op basis van de eerste indicaties van de effecten worden deze interventies nader getoetst maar dan bij een panel bestaande uit klanten van een echte supermarkt. Hiervoor wordt de virtuele supermarkt op een aantal locaties geplaatst bij een aantal supermarkt winkels. Als derde stap zullen de meest belovende interventies worden getoetst in het winkelschap, door in het AGF-schap aanpassingen te maken. Met deze opzet wordt een gedegen aanbeveling verkregen voor toeleveranciers en supermarkten t.a.v. biologisch AGF.

Resultaten (beoogd)

  • Een uitgebreide Power Point over de onderzoeksresultaten, op basis waarvan adviezen kunnen worden ontleend die in de praktijk kunnen worden toegepast.
  • Een professioneel groente en fruit schap in de virtuele supermarkt.