Project

Een gebiedsgerichte aanpak om benutting ecosysteemdiensten te stimuleren

De bescherming van ecosysteemdiensten gebeurt veelal op gebiedsniveau waar meerdere ecosysteemdiensten en beleidsprikkels van toepassing zijn. Het is moeilijk om de bescherming aan afzonderlijke ecosysteemdiensten toe te rekenen.

Doelstelling

De vraag is of een gebiedsgerichte aanpak helpt om de benutting van ecosysteemdiensten te stimuleren en daarmee ook de instandhouding en ontwikkeling van deze diensten te bevorderen.

Het doel van dit project is:

 • Inzicht in de mogelijkheden om de benutting van ecosysteemdiensten middels een gebiedsgerichte aanpak te stimuleren.
 • Uitwerken van de belangrijkste factoren die de instandhouding en beheer van deze diensten bevorderen.
 • Inzicht in de factoren die daarbij belemmerend werken
 • Welke instrumenten kunnen dergelijke belemmeringen verminderen?

Werkwijze

 • Toepassing analyse kader. Selectie van onderwerpen voor 2012.
 • Beantwoorden van vragen:
  • Wat is het belang van gebiedsgericht en nationaal beleid voor de benutting van ecosysteemdiensten?
  • Waarom komen de lokale diensten niet op grotere schaal van de grond?
  • Wat zijn de opties om versterking van de ecosysteemdiensten te versnellen?

Resultaten 2012

De resultaten zijn gepresenteerd op de workshop Kennisontwikkeling ecosysteemdiensten WOT voor PBL. Daar is besloten dat in 2013 één onderzoeksproject wordt ingericht om het methodologisch kader voor alle ESD-onderzoek concreet te maken en dat het in dit project ontwikkelde theoretisch kader daarbij het uitgangspunt is.

Beoogd resultaat

Het resultaat is een antwoord op de vraag of een gebiedsgerichte aanpak helpt om de benutting van ecosysteemdiensten te stimuleren en daarmee ook de instandhouding en ontwikkeling van deze diensten te bevorderen.