Project

Eerste meting grondgebondenheid melkveehouderij

Onlangs is de nulmeting van de monitoring van de grondgebondenheid melkveehouderij verschenen. Hiermee is het format geleverd voor de monitoring van de ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt, met name in de melkveehouderij, onder invloed van de AMvB grondgebondenheid die in werking is getreden op 1 januari 2016.  

Onlangs is de nulmeting van de monitoring van de grondgebondenheid melkveehouderij verschenen. Hiermee is het format geleverd voor de monitoring van de ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt, met name in de melkveehouderij, onder invloed van de AMvB grondgebondenheid die in werking is getreden op 1 januari 2016. Het doel van het project is het geven van inzicht in de ontwikkeling van de grondgebondenheid van de melkveehouderij ter ondersteuning van het beleid ter bevordering van de grondgebondenheid.

Publicaties