Project

Effect THT op verspilling

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen wat het  effect op het vóórkomen van voedselverspillingverspilling bij huishoudens en verkoopkanalen is als er geen THT-datum op het etiket van lang houdbare producten zou staan. Er is op dit moment hier weinig kennis voorhanden, terwijl er vanuit de beleidscontext en de praktijk signalen zijn, dat een uitbreiding van de lijst producten waarop geen datum hoeft te staan bijdraagt aan het voorkomen van voedselverspilling. Het onderzoek beoogt na te gaan wat consumenten doen als er geen THT-datum op lang houdbare producten staat? Welk effect heeft het niet aanwezig zijn van een dergelijke houdbaarheidsdatum op het weggooigedrag in huishoudens?

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen wat het  effect op het vóórkomen van voedselverspillingverspilling bij huishoudens en verkoopkanalen is als er geen THT-datum op het etiket van lang houdbare producten zou staan. Er is op dit moment hier weinig kennis voorhanden, terwijl er vanuit de beleidscontext en de praktijk signalen zijn, dat een uitbreiding van de lijst producten waarop geen datum hoeft te staan bijdraagt aan het voorkomen van voedselverspilling. Het onderzoek beoogt na te gaan wat consumenten doen als er geen THT-datum op lang houdbare producten staat? Welk effect heeft het niet aanwezig zijn van een dergelijke houdbaarheidsdatum op het weggooigedrag in huishoudens?

Publicaties