Project

Effect landgebruik op biodiversiteit en ecosystemen

Centraal staat het verduidelijken van de relatie tussen biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Dit project heeft als doel om veranderingen in landgebruik te koppelen aan biodiversiteit in de bodem en het functioneren van ecosystemen.

De structuur en het functioneren van het bodemvoedselweb betreffen de bodemecosysteemprocessen, zoals de afbraak van organische stof, de uitstoot van CO2 en de mineralisatie van stikstof. Deze processen zijn belangrijke componenten in de wereldwijde kringloop van materie, energie en voedingsstoffen. Voortdurende veranderingen in landgebruik, klimaat en milieu processen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de structuur en de stabiliteit van de grondgemeenschap en dus ook voor de bodemprocessen. Dit project heeft als doel om veranderingen in landgebruik te koppelen aan biodiversiteit in de bodem en het functioneren van ecosystemen.

Plan van Aanpak

Gepland staat de statistische analyse van 170 voedselwebben op zandgrond en hoe deze verschillen, afhankelijk van het grondgebruik. Zowel op het niveau van ecologisch functionele groepen als op het niveau van taxonomische soortensamenstelling. Tevens volgt een beschrijving van de voedselwebstructuur en functie in termen van koolstof en stikstoffluxen voor een sub-set van 50 van de 170 voedselketens. Zo ook over voedselwebstructuur en stabiliteit van de 170 bodemvoedselwebben, en de invloed van lichaamsformaat op voedselwebwerking en stabiliteit.

Resultaten

In 2012 is gewerkt aan een wetenschappelijk artikel over de statistische analyse van 170 bodemvoedselwebben op zandgrond.

Dit project geeft meer inzicht in bodembiodiversiteit als basis van belangrijke ecosysteemfuncties en waardevolle diensten. Een deel van de onderzoeksresultaten levert voordelen op voor agrariƫrs. Centraal staat het verduidelijken van de relatie tussen biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Dit volgens twee modelmatige benaderingen, te weten het energiestroommodel en allometrische modelleren.