Project

Effect toevoer buitenlucht op teelt bij lage temperatuur

Bij verschillende gewassen is ervaring opgedaan met het toevoeren van droge buitenlucht om vochtgerelateerde problemen aan te pakken. De resultaten hiervan zijn veelbelovend. In dit project wordt het effect van toevoer van buitenlucht op teelten met een lage teelttemperatuur onderzocht. Er worden praktijkproeven gedaan met Freesia.

Doelstelling

Bij verschillende gewassen is al ervaring opgedaan met het toevoeren van droge buitenlucht om vochtgerelateerde problemen aan te pakken. De resultaten hiervan zijn veelbelovend.

Doel van dit project is het effect onderzoeken van toevoer van buitenlucht op teelten met een lage teelttemperatuur, zoals Freesia en anjer. Hierbij treden vaak de vochtgerelateerde problemen op.

Voor anjer beperkt het onderzoek zich tot theoretische verkenningen. Met Freesia wordt een praktijkproef met toevoer van droge buitenlucht gedaan.

Werkwijze

  • Theoretisch onderzoek naar toevoer van buitenlucht op anjerteelt
  • Praktijkproef met Freesiateelt bij toevoer van droge buitenlucht

Resultaten

  • De ontvochtingscapaciteit is door de lage teelttemperatuur relatief laag.
  • Er is een kleine aantasting met Botrytis in het proefvak gesignaleerd en ook in de referentie.
  • Het RV setpoint is daarom verlaagd naar 86%, omdat het in het gewas vaak vochtiger is dan bij de meetbox.
  • Op koude nachten blijkt dat de nivolatoren de koude lucht van onder het scherm naar beneden brengen.
  • Tevens is er dan veel uitstraling naar het koude scherm, waardoor de gewastemperatuur daalt.
  • Omdat ook de verwarming in het proefvak nauwelijks aan ging (in tegenstelling tot het controle vak waar wel op vocht gestookt werd) leidde dit tot een hogere RV in het gewas dan bij de controle.
  • Na discussie met de BCO is besloten dat bij temperaturen kouder dan 5°C een minimum buis van 25°C nodig is om het gewas voldoende op temperatuur te houden.
  • Een beter geïsoleerd  scherm of dubbel scherm zou een energiezuiniger oplossing zijn, maar die is niet aanwezig.