Project

Effect van aromas op voedselvoorziening en eetgedrag

De waarneming en het eetgedrag van voedsel producten wordt voor een groot deel bepaald door de voedsel aromas. Echter, de waarneming van aromas is vaak subtiel en deels onderbewust, en daarom moeilijk meetbaar met behulp van traditionele sensorische testen.

Dit project gebruikt relatief nieuwe meettechnieken om de effecten van aromas op voedsel waarneming en eetgedrag te kwantificeren. Deze technieken meten responses van het autonome zenuwstelsel (hartslag, huidweerstand, en huid weerstand) en (veranderingen in) gelaatsuitdrukkingen. De voorlopige resultaten laten zien dat beide meettechnieken gevoelig genoeg zijn om 1) relatief subtiele perceptuele verschillen tussen aromas te detecteren en 2) om subtiele verschillen in eetgedrag te detecteren. De resultaten overlappen deels met de resultaten van andere meer traditionele testen, maar lijken bovendien additionele informatie over de onderliggende processen te bieden.

Publicaties