Project

Effect van endofyten op pathogenen in zaaizaad bepalen

In de zaaizaadproductie kunnen zaadoverdraagbare pathogenen voor problemen zorgen. Ze zijn te bestrijden met fungiciden of een ecosysteembenadering. Doel van dit project is het identificeren van micro-organismen die in het jonge zaad koloniseren (endofyten) en die mogelijk een positief effect hebben op de kwaliteit van zaaizaad.

In de zaaizaadproductie kunnen zaadoverdraagbare pathogenen voor problemen zorgen. In de gangbare zaaizaadproductie worden pathogenen bestreden door fungicidebespuitingen. De biologische sector volgt de ecosysteembenadering, die gebaseerd is op het intact houden van het ecosysteem zelf.

Hierbij wordt rekening gehouden met de biologische processen in het zaaizaadgewas als geheel, maar vooral de processen op en in de zich ontwikkelende zaden in de periode tussen bloei en oogst. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar bacteriën en schimmels die van nature het jonge zaad op de oppervlakte (epifytisch) of binnenin (endofytisch) koloniseren. Een deel van deze populaties heeft mogelijkerwijs een antagonistisch effect op pathogeenpopulaties.

Dit soort antagonistische populaties dragen bij aan de natuurlijke weerstand van het systeem en spelen een belangrijke in rol in de productie van gezond en vitaal uitgangsmateriaal. Verder kunnen antagonistische micro-organismen worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen.

Doelen van dit project zijn:

- voor een modelgewas de mate van verticale transmissie van endofyten bepalen

- mogelijke endofyten identificeren die een positief effect hebben op de kwaliteit van zaaizaad.

In overleg met het zaaizaadbedrijfsleven is spinazie als  modelgewas gekozen. In dit gewas kan Verticillium dahliae als zaadoverdraagbaar pathogeen kwaliteitsproblemen  veroorzaken.

Werkwijze

  • Analyseren van de microbiële diversiteit in spinaziezaden.
  • Isoleren van endofietische  bacteriën en schimmels van spinaziezaden.
  • Toetsen van het antagonistisch vermogen van de isolaten tegen Verticillium dahliae.

Resultaten

  • Kennis van de endofietische kolonisatie van zaden door schimmels en bacterien en van de rol van de belangrijkste niet-pathogene schimmels en bacteriën in het zaad om de biotische weerbaarheid in zaaizaadgewassen optimaal te kunnen benutten.
  • Antagonistische micro-organismen voor de ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen.
  • Rapporten en wetenschappelijke publicaties
  • Protocollen voor  moleculaire toetsen (qPCR) voor het kwantificeren van enkele pathogene zaad overdraagbare schimmels
  • Een collectie van schimmels en bacteriën (endofyten van zaad).

De resultaten worden direct naar het betrokken zaaizaadbedrijfsleven en in  wetenschappelijke publicaties gecommuniceerd.