Project

Effecten grondgebondenheid

Het huidige mestbeleid is complex, voor zowel uitvoering door overheid, als voor boeren, mede omdat boeren mest aanvoeren, mest afvoeren en mest plaatsen.

Het is de wens van overheid en sector om te komen tot een duidelijker en daarmee voor (een deel van de) ondernemers eenvoudiger mestbeleid.

Publicaties