Project

Effecten handmatig rapen van oesters in de Waddenzee op de benthosgemeenschap en wadvogels

In de Waddenzee worden Japanse oesters geraapt, maar het effect van oesterrapen op het ecosysteem is niet bekend. Voor de vergunningverlening voor dit type visserij is het wel nodig om de effecten te kennen en de omvang van de visserij in beeld te hebben.

De effecten van handmatig oesterrapen in de Waddenzee op het bodemleven en op het vóórkomen van vogels zijn niet bekend.

Doelstelling

  • Uitwerken gegevens BACI (Before After Impact Control) veldexperiment om inzicht te verkrijgen in effecten op bodemleven
  • Uitvoeren power analyse om inzicht te krijgen in effectiviteit proefopzet.
  • Uitwerkingen gps gegevens van oesterrapers om inzicht te krijgen in werkveld van de rapers
  • Aanwezigheid oesterrapers relateren aan vogelvoorkomen om verstoring in te schatten.

Resultaten

Met het huidige onderzoek wordt een eerste indruk gegeven van de benthosdiversiteit van litorale oesterbanken. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de effecten van het rapen van oester op het benthos en op verstoring van wadvogels. De power analyse geeft inzicht in de effectiviteit van de proefopzet en plaatst resultaten in perspectief.

Resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt als input voor de evaluatie van de vergunningverlening voor het handmatig rapen van oesters evenals richtlijnen voor toekomstig onderzoek.

Publicaties