Project

Effecten pulsvissen schar en tong

De pulsvisserij wordt gezien als verdacht van negatieve bijwerkingen, waaronder het veroorzaken van huidaandoeningen bij platvis. Vooral vissers die tegen de pulsvisserij zijn laten deze geluiden horen. Er is geen onderzoek beschikbaar waaruit blijkt of pulsvissen deze bijwerkingen kan veroorzaken.

Dit onderzoek richt zich op het onderzoeken van de effecten van elektrische pulsen op tong en schar. De schar en tong worden gevangen in de buurt van de kust van IJmuiden en naar het IMARES laboratorium gebracht voor stabilisatie. Daarna zullen ze worden voorbereid op blootstelling in het laboratorium aan pulsen. Twee groepen vis wordt blootgesteld aan de elektrische pulsen terwijl twee andere referentiegroepen niet worden blootgesteld maar beschikbaar zijn als de controlegroep. De vissen worden gedurende drie maanden gehouden om de effecten te observeren.


Publicaties