Project

Effecten regeerakkoord en GLB

Kamerlid Van der Staaij heeft het Kabinet Rutte 2 vragen gesteld over de effecten van het Regeerakkoord op het netto-inkomen van agrarische ondernemers en op hun perspectieven. Er zijn maatregelen die leiden tot lastenverzwaringen, terwijl andere juist leiden tot lastenverlichtingen. De Minister heeft toegezegd dit te laten onderzoeken.

Naar aanleiding van de kamervraag wil het ministerie van Economische Zaken inzicht in de effecten van het Regeerakkoord en de voorstellen van van Rompuy. Bij de agrarische sector wordt een uitsplitsing gegeven voor de belangrijkste subsectoren: grondgebonden veehouderij, intensieve veehouderij, akkerbouw en glastuinbouw. Om de effecten van het Regeerakkoord in een kader te plaatsen vraagt het Ministerie van EZ een vergelijking te maken met een tweetal 2 MKB-sectoren, die deels overeenkomstige kenmerken hebben met de bedrijven uit de primaire landbouw (vooral familiebedrijven).

Doelstelling

De analyse van het Regeerakkoord, zowel voor de agrarische sector als voor 2 MKB-sectoren,  is gebruikt ter ondersteuning van de behandeling van de begroting Landbouw in de Tweede Kamer begin 2013.

De analyse van de voorstellen van van Rompuy diende als onderbouwing van de standpuntbepaling van Nederland.

Doorrekening Regeerakkoord en voorstel van van Rompuy heeft EZ inzicht gegeven in de cumulatieve effecten voor de agrarische sector.

Resultaten

Inzicht in de omvang en verdeling van effecten van het Regeerakkoord voor de agrarische sector in zijn totaliteit (en meerdere deelsectoren) en een aantal MKB-sectoren. De effecten zijn t/m 2017 bepaald.   Inzicht in de omvang en verdeling van de effecten van het van Rompuy voorstel voor de agrarische sector. De effecten zijn t/m 2020 bepaald.

Publicaties